Poster Sunum Oturumları

Yazdır
13 Mart,2023 Pazartesi
17:30 - 19:00
Plazma 1 Oturum Başkanları: Koray Harmancı, Hikmet Tekin Nacaroğlu
PB15 Ter Alerjisi: Olgu Sunumu Maleyka Karimova, Sarabeyim Mansurova
PB16 Çocukta Dermografi Alerjisi: Olgu Sunumu Maleyka Karimova, Sarabeyim Mansurova, Elvira Kapakova
PB18 Çocukta Akuajenik Ürtiker: Olgu Sunumu Maleyka Karimova, Bahar Kadimaliyeva
PB19 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı ile Takipli Hastalarda Alerjik Rinit Prevelansının Değerlendirilmesi Buse Özcan, Yasmeen Altous, Selim Türker Yıldırım, İsmail Can Cerit, Feride Candan, Sümeyye Koç, Aslı Kavaz Tufan, Hülya Anıl, Cengiz Bal, Koray Harmancı
PB69 Allerjik Döküntü ile Karıştırılan Faktisyel Dermatit Olgusu Selin Akyüz Oktay, Mehmet Ali Oktay
PB84 Tedaviye Dirençli Eozinofilik Astımda Mepolizumab Kullanımı: Bir Olgu Sunumu Zuhal Karalı, Şükrü Çekiç, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
PB97 Yenidoğan Hastada Kolistin ile Başarılı Hızlı İntravenöz Desensitizasyon Gözde Özkan, Şükrü Çekiç, Zuhal Karalı, Yakup Canıtez, Nihat Sapan, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Elmas Üstün, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
PB87 Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Karışabilen Tinea Kapitis Olgusu Tuğba Erem, Berra Nur Aksakal, Yalçın Kara, Mahmut Can Kızıl, Ersoy Acer, Ömer Kılıç, Ener Çağrı Dinleyici
13 Mart,2023 Pazartesi
17:30 - 19:00
Plazma 2 Oturum Başkanları: Bülent Karadağ, Esen Demir
PB49 Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi (NEHİ) Olan Nadir Bir Vaka Merve Korkmaz , Yakup Canıtez, Nihat Sapan, Zeynep Yazıcı
PB52 Osler Weber Rendu(herediter Hemorajik Telanjiektazi), Pulmoner Arteriovenöz Malformasyonlu Bir Olgu Sunumu Merve Korkmaz , Yağmur Hazal Oğuzkaya, Yakup Canıtez
PB58 Tam Hava Yolu Obstrüksyonuna Sebep Olan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Hayat Kurtarıcı Manevra: Yabancı Cismin Sağ Ana Bronşa İtilmesi Mehmet Ali Oktay, Selin Akyüz Oktay, Merve Çelenk
PB70 Çocuk Acil Kliniğine Göğüs Ağrısı ile Başvurularda Depresyon ve Anksiyetenin Rolü Emine Özdemir Kaçer, Cengizhan Kılıçaslan
PB53 Tip 1 Diyabetli Bir Olguda Hibrit Kapalı Sistem İnsülin İnfüzyon Pompasıyla Perioperatif İzlem Tecrübesi Kadriye Cansu Şahin, Hatice Nursoy, Fatih Çelik, Erdal Eren, Hülya Bilgin, Nizamettin Kılıç, Halil Sağlam, Ömer F. Tarım
PB78 Persistan Müllerian Kanal Sendromu Sibel Baykut, Kadriye Cansu Şahin, Erdal Eren, Mehmet Emin Balkan, Nizamettin Kılıç
PB76 Tüberkülozun Nadir Görülen Olgu Sunumu Arzu Gülseren, Didem Gülcü Taşkın
PB107 Gebelerin Risk Gruplarına Göre Fetüslerindeki Yapısal Kalp Hastalığı Sıklığı ve Tiplerinin Fetal Ekokardiyografi Tetkiki ile Değerlendirilmesi Hakan Altın, Eylem Şen
13 Mart,2023 Pazartesi
17:30 - 19:00
Plazma 3 Oturum Başkanları: Ömer Faruk Beşer, Zarife Kuloğlu
PB68 Geç Tanı Konulan Down Sendromlu Duodenal Web Olgusu Mehmet Ali Oktay, Selin Akyüz Oktay, Merve Çelenk
PB103 İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Tanısıyla İzlediğimiz Anti-TNF Α Tedavisi Verilen Olgularımızın Değerlendirilmesi Ebru Tayfun Şentürk, Taner Özgür, Enes Turan, İsmail erokutan, Tanju Münevver Özkan
PB85 Çok Erken Başlangıçlı İnflamatuvar Barsak Hastalığı ile Gelen Prolidaz Eksikliği Olgusu Berra Nur Aksakal, Zeren Barış, Yusuf Aydemir
PB102 Çocukluk Çağında Safra Taşı: 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi İsmail Erokutan, Taner Özgür, Enes Turan, Ebru Tayfun Şentürk, Tanju Başarır Özkan
PB104 Karaciğer Yetmemezliği Olan Olguda Transfüzyonla İlişkili Akciğer Hasarı Gülsüm Mammadli, Tanju Münevver Özkan, Taner Özgür, Çağlar Ödek, Enes Turan, İsmail Erokutan, Ebru Tayfun Şentürk
PB98 Karaciğer Yetmezliği ile Başvuran Olgularda Plazma Değişimi/Plazmaferez Deneyimimiz Enes Turan, Taner Özgür, İsmail Erokutan, Ebru Tayfun Şentürk, Derya Altay, Hanife Ayşegül Arsoy, Nilüfer Ülkü Şahin, Tanju Münevver Özkan
PB95 Nadir Bir Primer İmmün Yetmezlik: BENTA Hastalığı Gözde Özkan, Yasin Karalı, Sara Şebnem Kılıç Gültekin
PB41 H Sendromu ve Artrit Tablosu Gelişen Bir Olgu Hülya Köse, Yağmur Hazal Şadırvan, Yasin Karalı, Sara Şebnem Kılıç
13 Mart,2023 Pazartesi
17:30 - 19:00
Plazma 4 Oturum Başkanları: Önder Yavaşcan, Yelda Bilginer
PB81 Yenidoğan Metabolik Taramasından Tanı Alan Bir Metiyonin Adenosiltransferaz Eksikliği Olgusu Ayşe Cavidan Sonkur, Şahin Erdöl
PB38 2019 EULAR/ACR Sınıflandırma Kriterlerinin Sistemik Lupus Eritematozus Tanılı Çocuklarda Lupus Nefritini Öngörmedeki Değeri Nuran Çetin, Mustafa Fuat Açıkalın, Meltem Önder, Aslı Kavaz Tufan, Nilgün Kaşifoğlu
PB40 Sekonder Psödohipoaldosteronizmin Bir Nedeni Olarak Posterior Üretral Valv: Olgu Sunumu Şule Pektaş Leblebicier, Nuran Çetin, Meltem Önder, Aslı Kavaz Tufan, Baran Tokar, Birgül Kırel, Enver Şimşek
PB88 Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası İnfluenza İlişkili Hemolitik Üremik Sendrom Olgusu Dilara Ülgen, Rüveyda Gülmez, Esra Karabağ Yılmaz, Ekin Nurhan, Ahsen Çolakoğlu, Süheyla Ocak
PB33 İzole Karın Ağrısı ile Gelen Batında Kitle Melek Hüroğlu, Elif Güler Kazancı, Bilgen Işık, Betül Orhaner
PB72 Propitozisli Olgularda Nadir Bir Sebep: Lenfatik Malformasyon Ayşe Öztürk, Yunus Murat Akcabelen, Yeşim Çetin, Dilşad Aksoy, Solmaz Çelebi, Betül Berrin Sevinir
PB77 Çocukluk Çağı Lenfomaları ve Solid Tümörlerinden İyileşen Hastalarda Pubertal Gelişimin İncelenmesi Fevzi Aydoğdu , Gökalp Aksoy , Fatma Aslan , Erdal Eren, Betül Sevinir
PB17 Çocukta PFAPA Sendromu : Olgu Sunumu Maleyka Karimova, Bahar Kadimaliyeva
13 Mart,2023 Pazartesi
17:30 - 19:00
Plazma 5 Oturum Başkanları: Merih Çetinkaya, Şule Yiğit
PB21 Yenidoğan Döneminde Somatostatin Analoğu Ocreotide ile Tedavi Edilen Üst Gastrointestinal Kanama: Olgu Sunumu Zeynep Tosun, İpek Güney Varal, Pelin Doğan, Kaan Demirören
PB35 San Luis Valley Sendromu: Olgu Sunumu Ergül Özel Kurtoğlu, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Üstün Elmas, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
PB45 Yenidoğan Döneminde Postoperatif Frenik Sinir Paralizisi Nil Sena Efil, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Üstün Elmas, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Arif Gürpınar, Işık Şenkaya Sığnak, Nilgün Köksal
PB46 Hipertrofik Pilor Stenozu ve Anal Stenozun Eşlik Ettiği Parsiyel Trizomi 14q Olgu Sunumu Meltem Eryılmaz Gündoğdu, Kevser Üstün Elmas, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Şehime Gülsün Temel
PB47 Anti-M Antikor Subgrup Uygunsuzluğu Ceren Baylan, Kevser Üstün Elmas, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
PB48 Cantrel Pentalojisi Gülsüm Mammadli, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Üstün Elmas, Fahrettin Uysal, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
PB50 Piruvat Karboksilaz Eksikliği Tip B : Olgu Sunumu Feride Kangarli, Kevser Üstün Elmas, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Tuğba Akbey Koçak , Şahin Erdöl , Salih Çağrı Çakır , Hilal Özkan, Nilgün Köksal
13 Mart,2023 Pazartesi
17:30 - 19:00
Plazma 6 Oturum Başkanları: Funda Tüzün, Eren Özek
PB51 Yenidoğanda Anti-FYA Antijenine Bağlı Subgrup Uyuşmazlığı: Olgu Sunumu Feride Kangarli, Cansu Sivrikaya Yıldırım , Kevser Üstün Elmas , Hilal Özkan, Nilgün Köksal
PB55 Down Sendromlu 3 Olguda Şilotoraks Tanı ve Tedavisi Sıla Birce Bilgiç Sağır, Ömür Öykü Şen, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Üstün Elmas, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Arif Gürpınar, Taner Özgür, Özlem Mehtap Bostan, Işık Şenkaya Sığnak, Nilgün Köksal
PB57 Malaryalı Anne Bebeği Olgu Sunumu Zeynep Gürses, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Üstün Elmas, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Nilgün Köksal
PB60 Konjenital CMV Enfeksiyonlu Olgu Sunumu Elif Naz Barlas, Kevser Üstün Elmas, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu
PB61 Hemofili A Olgu Sunumu Elif Naz Barlas, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Üstün Elmas, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Melike Sezgin
PB62 Hipernatremik Dehidratasyon Tanılı Bir Yenidoğan Olgusu ve Kranial Etkilenme Değerlendirmesi Şebnem Kaya, Nesrin Kaya, Zeynep Alp Ünkar, Ersin Ulu, Zekeriya Mehmet Vural
PB74 Ağır Hidrops Fetalis ile Prezente Olan Preterm Multisistemik İnflamatuar Sendromu (MIS-N) Vakası İpek Güney Varal, Gaffari Tunç, Pelin Doğan, Hazel Mahmat, Tuğba Gürcan Pamukçu