Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi
12 Aralık 2022

Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
22 Aralık 2023

İndirimli Kayıt-Konaklama Ücretleri Son Başvuru Tarihi
12 Ocak 2022

Panel Sunum Özetleri Son Gönderim Tarihi
15 Ocak 2023

Kongre Tarihleri
12 - 15 Mart 2022