Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF için tıklayınız.
13 Mart 2022, Pazar
14:30 - 16:30 B Salonu

KURS 1: ÇOCUKLARDA DERİ DÖKÜNTÜLERİNE PRATİK YAKLAŞIM

Oturum Başkanları:
Yakup Canıtez, Solmaz Çelebi

İlaç Alerjilerinde Döküntüler
Şükrü Çekiç

Mastositozlarda Deri Bulguları
Yakup Canıtez

Enfeksiyonlarla İlişkili Döküntüler
Solmaz Çelebi

Çocukluk Çağında Deri Döküntüleri
Kenan Aydoğan

14:30 - 16:30

C SalonuKURS 2:  OLGULARLA METABOLİK ACİLLERE YAKLAŞIM

Oturum Başkanları:
Halil Sağlam, Şahin Erdöl

Metabolik Asidoza Yaklaşım
Tuğba Akbey Koçak

Hiperamonyemiye Yaklaşım
Aydan Sezgin Ersoy

Hipoglisemiye Yaklaşım
Tuğba Akbey Koçak

MSUD’a Yaklaşım
Aydan Sezgin Ersoy

14:30 - 16:30

D SalonuKURS 3: ÇOCUKLARDA BÜYÜME SORUNLARI

Oturum Başkanları:
Turgut Özeke, Ömer Tarım

Endokrinolojik Yaklaşım: Büyüme Eğrisinin Değerlendirilmesi
Ömer Tarım

Kısa Boy ve Uzun Boy Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Erdal Eren

Büyümeye Gastroenterolojik Yaklaşım
Funda Çetin

14:30 - 16:30

E SalonuKURS 4: ÇOCUK ACİL ve YOĞUN BAKIM KURSU

Oturum Başkanı:
Çağlar Ödek

Temel Yaşam Desteği
Çağlar Ödek

Şok Tanı ve Tedavisi
Çağlar Ödek

Travmalı Çocuğa Yaklaşım
Çağlar Ödek

Çocuk Acil ve Yoğun Bakımda Sık Karşılaşılan Ritim Bozuklukları
Fahrettin Uysal
  A Salonu

17:30 - 18:00

Açılış Töreni
18:00 - 19:00

AÇILIŞ PANELİ

Oturum Başkanları:
Nihat Sapan, Mustafa Hacımustafaoğlu

Epitel Bariyer Hipotezi
Cezmi Akdiş             

Rinovirüs ve Covid 19 Enfeksiyonları Benzerlik ve Farklılıkları
Mübeccel Akdiş
14 Mart 2022, Pazartesi
  A Salonu B Salonu C Salonu
08:00 - 09:00

YENİDOĞAN
Yenidoğanda Covid Enfeksiyonu

Oturum Başkanları:
Esin Koç, Mehmet Vural

Yenidoğanda Covid
Merih Çetinkaya

MİS-N
Hilal Özkan

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
Kistik Fibrozis

Oturum Başkanları:
Esen Demir, Yakup Canıtez

Yeni Tedaviler
Bülent Karadağ  

Ulusal Kistik Fibrozis Kayıt Sistemi
Uğur Özçelik
 
09:00 - 10:00

ÇOCUK ROMATOLOJİ

Oturum Başkanları:
Şebnem Kılıç, Osman Dönmez

Sistemik JİA
Özgür Kasapçopur

CAPS
Ayşenur Paç Kısaarslan

ÇOCUK ENDOKRİN
Çocuk Endokrinde Gelişmeler

Oturum Başkanları:
Ömer Tarım, Erdal Eren

Konjenital Adrenal Hiperplazi Taraması
Tülay Güran

Hipokalsemi Yaklaşım ve Rikets
Atilla Çayır

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

Oturum Başkanları:
Figen Akalın
Ömer Faruk Beşer

Oturum detayları için tıklayınız
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30

ÇOCUK İMMÜNOLOJİ

Oturum Başkanları:
Günnur Deniz, Şebnem Kılıç

Deri Bulguları ile Gelen Hastada İmmünolojik Yaklaşım
Yıldız Camcıoğlu

YENİDOĞAN
TND Rehberleri

Oturum Başkanları:
Nilgün Köksal, Merih Çetinkaya

ROP Rehberi
Bayram Ali Dorum

Transfüzyon Rehberi
Salih Çağrı Çakır

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

Oturum Başkanları:
Tülay Güran
Murat Karaoğlan

Oturum detayları için tıklayınız
11:30 - 12:30UYDU SEMPOZYUM / NUTRICIA


Oturum Başkanı:
Nihat Sapan

Bir Yaş Üstü Çocuklarda İnek Sütü Allerjisi
Zeynep Tamay

   
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30UYDU SEMPOZYUM / TAKEDA

Çocuk Metabolizma: Olgularla Mukopolisakkaridozlara Yaklaşım

Oturum Başkanları:
Mustafa Kendirci, Şahin Erdöl

Lizozomal Hastalıklara Genel Yaklaşım, Tanı ve Tedavi
Mustafa Kendirci

Olgularla Mukopolisakkaridoz Tiplerinde Tanı ve Tip-II Tedavisi
Fatih Kardaş

   
14:30 - 15:30

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Oturum Başkanları:
Fügen Çokuğraş, Tanju Başarır Özkan

Dışkılama Düzensizlikleri Fonksiyonel Bağırsak Hareketleri Göstergesi mi?
Ömer Faruk Beşer

ÇOCUK NEFROLOJİ

Oturum Başkanları:
Sevgi Mir, Osman Dönmez

Antenatal Hidronefroz Tanısı Almış Bebek (CAKUT); Güncel Tedavisi ve İzlemi
Osman Dönmez

Nefrolityazisde Güncel Tedavi
Sevcan Bakkaloğlu Ezgü

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

Oturum Başkanları:
Mehtap Yazıcıoğlu
Reha Cengizlier

Oturum detayları için tıklayınız
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00

ÇOCUK ALLERJİ
Allerjik Hastalıklarda Zor Olgulara Pratik Yaklaşımlar

Oturum Başkanları:
Haluk Çokuğraş, Nermin Güler

Non IgE Besin Allerjileri
Metin Aydoğan

Atopik Dermatit
Suna Asilsoy

ÇOCUK HEMATOLOJİ
Olgularla Hemogramdan Tanıya

Oturum Başkanları:
Ünsal Günay, Birol Baytan

Olgu 1 ve 2
Adalet Meral Güneş

Olgu 3 ve 4
Melike Evim Sezgin

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4

Oturum Başkanları:
Merih Çetinkaya
Esin Koç

Oturum detayları için tıklayınız
17:00 - 17:45

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Yaparken Yıkmayan Tedaviler
Ateş Kara, Hasan Tezer

 

 
17:45 - 19:15 Poster Sunumları

Oturum detayları için tıklayınız
15 Mart 2022, Salı
  A Salonu B Salonu C Salonu
08:00 - 09:00

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ -
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ

Obezite

Oturum Başkanları:
Raşit Vural Yağcı, Ömer Tarım

Gastroenteroloji Yaklaşımı
Aydan Kansu

Endokrinoloji Yaklaşımı
Murat Karaoğlan

ÇOCUK NÖROLOJİ

Oturum Başkanı:
Mehmet Sait Okan

Bilinci Kapalı Çocuğa Yaklaşım
Muhittin Bodur

Çocuk Çağında Nonepileptik Paroksismal Olaylar
Rabia Tütüncü Toker

 
09:00 - 10:00

ÇOCUK ALLERJİ
Çocukluk Çağı Alerjilerine Pratik Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Mehtap Yazıcıoğlu, Cevdet Özdemir

Çocuklarda Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaç Allerjileri
Emine Dibek Mısırlıoğlu

Allerjik Rinit
Ceren Can

YENİDOĞAN
Yenidoğan Sarılıkları

Oturum Başkanları:
Nilgün Köksal, Hilal Özkan

Yenidoğanda İndirek Hiperbilüribinemiye Yaklaşım
İpek Güney Varal

Yenidoğanda Direk Hiperbilirübinemiye Yaklaşım
Pelin Doğan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 5

Oturum Başkanları:
Mustafa Kendirci
Fatih Kardaş

Oturum detayları için tıklayınız
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30

ÇOCUK ALLERJİ
Allerjik Aciller

Oturum Başkanları:
Koray Harmancı, Reha Cengizlier

Anjiyoödem
Hikmet Tekin Nacaroğlu

Anafilaksi
Mustafa Arga

ÇOCUK NEFROLOJİ

Oturum Başkanları:
Ayşe Öner, Bilal Yıldız

Hemolitik Üremik Sendrom Ayırıcı Tanısı ve Güncel Tedavisi
Nur Canpolat

Enürezis ve Çocuk
Neşe Özkayın

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 6

Oturum Başkanları:
Mehmet Sait Okan
Rabia Tütüncü Toker

Oturum detayları için tıklayınız
11:30 - 12:30UYDU SEMPOZYUM / VEM İLAÇ


Oturum Başkanı:
Nihat Sapan

Bir Solunum Senfonisi: Astımlı Çocuklarda Güncel Tedavi
Arzu Bakırtaş

   
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30UYDU SEMPOZYUM / GSK

Türkiye’ de İnvaziv Meningokok Hastalığı ve Serogroup B’ nin Önemi
Nuran Salman

   
14:30 - 15:30

ÇOCUK YOĞUN BAKIM
COVID-19 Pandemisinden Öğrendiklerimiz

Oturum Başkanları:
Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş

Çocuk Acil Serviste COVID-19 Deneyimlerimiz
Gülser Esen Besli

Çocuk Yoğun Bakımda COVID-19 Deneyimlerimiz
Çağlar Ödek

ÇOCUK METABOLİZMA
Bulgudan Tanıya Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

Oturum Başkanları:
Halil Sağlam, Şahin Erdöl

Olgularla Göz Bulgularından Kalıtsal Metabolik Hastalıklara Gidiş
Gamze Uçan Gündüz

Olgularla Kalp Bulgularından Kalıtsal Metabolik Hastalıklara Gidiş
Fahrettin Uysal

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 7

Oturum Başkanları:
Yıldız Camcıoğlu
Deniz Tuğcu

Oturum detayları için tıklayınız
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
Probiyotikler

Oturum Başkanları:
Raşit Vural Yağcı, Tanju Özkan

Bifidobakterilerin Anneden Bebeğe, Çocuk Sağlığında Önemi
Metehan Özen

ÇOCUK ONKOLOJİ
Olgularla Pediatrik Onkoloji

Oturum Başkanları:
Betül Sevinir, Metin Demirkaya

Sık Görülen Yakınmalar
Deniz Tuğcu

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 8

Oturum Başkanları:
Sevgi Mir
Murat Duman

Oturum detayları için tıklayınız
17:00 - 18:00

ÇOCUK ENFEKSİYON

Oturum Başkanları:
İbrahim Ildırım, Mustafa Hacımustafaoğlu

Çocuklarda Ateş; Değerlendirme ve Yönetim
Solmaz Çelebi

Çocuklarda Rekürren Ateşe Yaklaşım
Ömer Kılıç

ÇOCUK KARDİYOLOJİ
Olgularla Çocuklarda Kalp Hastalıklarının Tanı ve İzleminde Tetkikler

Oturum Başkanları:
Figen Akalın, Özlem Bostan

İlginç Olgu Örnekleri İle Telekardiyografi
Ergün Çil

Hangi EKG'de Dikkatli Olmalıyım?
Fahrettin Uysal

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 9 (Online)

Oturum Başkanları:

Ayça Kıykım
Atilla Çayır

Oturum detayları için tıklayınız
16 Mart 2022, Çarşamba
  A Salonu   B Salonu
08:30 - 10:00 PEDİATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - 1

Oturum Başkanları:
Ünsal Günay, Turgut Özeke

Karında Kitleye Yaklaşım
Melek Erdem

Tam Kan Sayımının Değerlendirilmesi
Salih Güler

Çocuk Gastroenterolojide Akılcı İlaç Kullanımı
Hanife Ayşegül Arsoy

Çocuklarda Akut Gastroenteritlerde Tedavi Yaklaşımı
Beyhan Bülbül
09:00 - 10:10 HEMŞİRELİK OTURUMU - 1

Oturum Başkanları:
Osman Dönmez, Fatma Düzgün

COVİD-19, MİS-C ve Hemşirelik Bakımı
Nurcan Özyazıcıoğlu

COVID-19 Pandemisinin Hemşireler üzerine Etkileri
Seçil Salarcı

Sıvı Replasman Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı
Mercan Çelenk

10:00 - 10:30

Kahve Arası 10:10 - 10:40 Kahve Arası

10:30 - 12:00

PEDİATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - 2

Oturum Başkanları:
Ömer Tarım, Özlem Bostan

Kardiyak Belirteçleri Ne Zaman İsteyelim ve Nasıl Değerlendirelim?
Özlem Bostan

Çocuk İhmalini ve İstismarının Tanınması ve Önlenmesi
Zeynep Gizem Ergül Özden

Hava Kirliliği ve Küresel Isınmanın Akciğer Sağlığına Etkileri

Nihat Sapan

Hava Kirliliği ve Küresel Isınmada Yılın Makaleleri
Hülya Köse

10:40 - 11:45

HEMŞİRELİK OTURUMU - 2
Bakım Uygulamaları Paneli

Oturum Başkanları:
Adalet Meral Güneş, Çağlar Ödek

Kemoterapi Uygulamaları ve Hemşirelik Bakımı
Arife Albayrak

Kateter Bakımı (Periferal ve Santral Kateterler, Foley Sonda vb)
Ezel Emel Dost

Ventilatör İlişkili Pnömoni Bakımı, Oksijen Tedavisi
Nizamettin Öztürk

12:00

KAPANIŞ OTURUMU
Nihat Sapan