SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI

Sözel Bildiri Oturumu -1
Oturum Başkanları: Eren Özek, Merih Çetinkaya
5 Mart 2024, Salı / 08:00 - 09:00
C Salonu
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
08:08 - 08:16 SB27 SB27 - Neonatal Hiperbilirübinemi Nedeniyle Kan Değişimi Yapılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Gülsüm Mammadli, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Üstün Elmas, Funda Aydemir, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
Gülsüm Mammadli
08:16 - 08:24 SB28 SB28 - Prematüre Bebeklerde İntraventriküler Kanama Gelişimine Plateletkrit ve Hematokritin Etkisi
Salih Çağrı Çakır, Funda Aydemir, Hilal Özkan , Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal
Funda Aydemir
08:24 - 08:32 SB29 SB29 - Prematüre Bebeklerde Vitamin B12 Eksikliği
Cansu Sivrikaya Yıldırım, Hilal Özkan, Melike Sezgin Evim, İpek Güney Varal, Fatma Kocael, Kevser Üstün Elmas, Salih Çağrı Çakır, Nilgün Köksal
Cansu Sivrikaya Yıldırım
08:32 - 08:40 SB31 SB31 - Methemoglobulinemi Yenidoğan Olguların Retroskopik Değerlendirilmesi
Yavuz Selim Aydınalp, Funda Aydemir, Kevser Üstün Elmas, Salih Çağrı Çakır, Melike Sezgin Evim, Hilal Özkan, Adalet Meral Güneş, Nilgün Köksal
Yavuz Selim Aydınalp
08:40 - 08:48 SB44 SB44 - Antenatal Magnezyum Sülfat Uygulaması Pretermlerde Beslenme İntoleransı ve Nekrotizan Enterokolite Neden Olabilir mi?
İpek Güney Varal, Gaffari Tunç, Ayşe Ören, Dilge Şener, Hilal Küçük
Hilal Küçük
08:48 - 08:56 SB53 SB53 - Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteslnde Sepsis Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Nurcan Ay Subaşı, Taylan Çelik
Nurcan Ay Subaşı
Sözel Bildiri Oturumu -2
Oturum Başkanları: Emin Ünüvar, Özlem Kara
5 Mart 2024, Salı / 09:00 - 10:00
C Salonu
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
09:00 - 09:08 SB8 SB8 - Konjenital Hipotiroidi Tarama Programı ile Kliniğimize Yönlendirilen Olguların Klinik Olarak Geriye Dönük İncelenmesi
Fatma Seden Gizlenci, Yasemin Denkboy Öngen, Erdal Eren
Fatma Seden Gizlenci
09:08 - 09:16 SB45 SB45 - Antikor Negatif Diyabet Ve Monojenik Diyabette Genetik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Durmus Dogan, Mehmet Berkay Akcan, Fatma Sılan
Durmus Dogan
09:16 - 09:24 SB51 SB51 - 21 Hidroksilaz Eksikliği Olan Konjenital Adrenal Hiperplazi Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Ceren Baylan, Yasemin Denkboy Öngen, Ömer Faruk Tarım, Erdal Eren
Ceren Baylan
09:24 - 09:32 SB72 SB72 - Hastane Yatışı Gerektiren Anormal Uterin Kanamalı Adolesan Olguların Retrospektif İncelenmesi
Hatice Nursoy, Sibel Baykut, Münevver Uluba, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Tarım
Hatice Nursoy
09:32 - 09:40 SB73 SB73 - Müllerian Agenezi Tanılı 15 Hastanın Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Münever Uluba, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Tarım, Sibel Baykut, Hatice Nursoy
Münever Uluba
Sözel Bildiri Oturumu -3
Oturum Başkanları: Pelin Teke Kısa, Ceren Can
5 Mart 2024, Salı / 10:30 - 11:30
C Salonu
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
10:30 - 10:38 SB3 SB3 - Glikojen Depo Hastalığı Tanısıyla İzlenen Hastaların Klinik, Biyokimyasal ve Genetik Özellikleri, Tek Merkez Deneyimi
İrem Nur Özkaya, Sevil Dorum, Kaan Demirören
İrem Nur ÖZKAYA
10:38 - 10:46 SB57 SB57 - Kardiyomyopati Nedeni İle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi -Tek Merkez Deneyimi
Aydan Sezgin Ersoy , Abdülselam Genç , Şahin Erdöl
Aydan Sezgin Ersoy
10:46 - 10:54 SB66 SB66 - MTHFR (metilentetrahidrofolat Redüktaz) Gen Mutasyonu Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Tecrübesi
Emine Sedef Sezen, Şahin Erdöl
Emine Sedef Sezen
10:54 - 11:02 SB12 SB12 - Aort Koarktasyonlu Çocukların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Hasan Türkmen, Fahrettin Uysal, Abdüsselam Genç, Özlem Mehtap Bostan, Işık Şenkaya Sığnak
Hasan Türkmen
11:02 - 11:10 SB13 SB13 - Çocuklarda Ventriküler Ekstrasistol: Tek Merkez Deneyimi
Hakan Küçüker, Abdüsselam Genç, Tuğberk Akça, Hasan Türkmen, Mehmet Taha Kökbıyık, Faruk Eren, Özlem Mehtap Bostan, Fahrettin Uysal
Hakan Küçüker
Sözel Bildiri Oturumu -4
Oturum Başkanları: Murat Tutanç, Ayşe Selimoğlu
5 Mart 2024, Salı / 13:30 - 14:30
C Salonu
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
13:30 - 13:38 SB59 SB59 - Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatırılarak İzlenen Çocuk Hastalarda Kan Kültür Pozitifliği ile Akut Faz Reaktanları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Sinem İrez Çetin, Fatma Dilşad Aksoy, Cüneyt Özakın, Salih Çağrı Çakır, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu
Sinem İrez Çetin
13:38 - 13:46 SB32 SB32 - Gastroözefageal Reflü Şikâyeti ile Başvuranlarda Kabızlık, Kabızlık Şikayeti ile Başvuranlarda İse Gastroözefageal Reflü Birlikteliğinin Araştırılması
Enes İn, Tanju Başarır Özkan, Taner Özgür, Enes Turan
Enes İn
13:46 - 13:54 SB82 SB82 - Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümünde Karaciğer Biyopsisi Yapılan Hastaların Klinik Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Sema Keser Arabacı, Tanju Başarır Özkan, Taner Özgür, Enes Turan, Nesrin Uğraş
Sema Keser Arabacı
13:54 - 14:02 SB58 SB58 - Kronik Karaciğer Hastalıklarında Aprı ve Gpr Belirteçlerinin Histolojik Tanı ile Korelasyonu
Ebru Tayfun Şentürk, Zeynep Muştucu, Taner Özgür, Enes Turan, İsmail Erokutan, Nergis Karayel, Tanju Başarır Özkan
Zeynep Muştucu
14:02 - 14:10 SB41 SB41 - Beş Yıl Boyunca Yatarak Tedavi Olan Akut Mastoiditli Olgularımızın İncelenmesi
Fatma Dilşad Aksoy, Aylin Demirtaş, Fikret Kasapoğlu, Dilek Sağlam, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu
Fatma Dilşad Aksoy
14:10 - 14:18 SB89 SB89 - 1-4 Yaş Arasında Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Rotavirüs İshali ve Aşısı ile İlgili Tutumları
Mehmet Cengiz, Şefika Nurhüda Karaca Cengiz, Servet Yüce
Mehmet Cengiz
Sözel Bildiri Oturumu -5
Oturum Başkanları: Nurşen Günaydın, Ayşe Ayzıt Sakallı
5 Mart 2024, Salı / 14:30 - 15:30
C Salonu
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
14:30 - 14:38 SB18 SB18 - Astımlı Çocuklarda İç Mekan Hava Kirliliğinin Araştırılması
Şükrü Çekiç, Yakup Canıtez, Zuhal Karalı, Elif Bilgiç, Hatice Ortaç, Hale Yuksel, Nihat Sapan
Hale Yuksel
14:38 - 14:46 SB54 SB54 - Alerjik Hastalığı Olan ve Olmayan Çocuk Hastalarda Probiyotik Kullanımlarının Değerlendirilmesi
Şule Büyük Yaytokgil, Emine Vezir
Şule Büyük Yaytokgil
14:46 - 14:54 SB68 SB68 - ChatGPT 3.5, ChatGPT 4.0 Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Acillerde Hemşirelik Yaklaşımı Dersi Sınavındaki Performans Karşılaştırmaları
Doğukan Reis, Ayla İrem Aydın
Doğukan Reis
14:54 - 15:02 SB83 SB83 - Akciğer Hipoplazisi ve Konjenital Akciğer Malformasyonu Olan Hastaların Klinik Değerlendirilmesi
Yakup Canıtez, Merve Korkmaz, Nihat Sapan
Merve Korkmaz
15:02 - 15:10 SB81 SB81 - İmmünglobulin Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Tedavi Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Gözde Özkan, Yasin Karalı, Sara Şebnem Kılıç Gültekin
Gözde Özkan