Poster Sunum Oturumları

Yazdır
E-Poster Plazma 1
5 Mart 2024, 17.15 - 18.30
Oturum Başkanları: Esin Koç, Mehmet Vural
17:42 - 17:51 PB20 - Cilt Tutulumu ile Başvuran İnfant Akut Lösemi
Yasemin Alyay, Funda Aydemir, Kevser Üstün Elmas, Salih Çağrı Çakır, Melike Sezgin Evim, Hilal Özkan, Adalet Meral Güneş, Nilgün Köksal
Yasemin Alyay
17:51 - 18:00 PB26 - Psödo-Torch Sendromu: Olgu Sunumu
Cansu Özaksoy, Kevser Üstün Elmas, Funda Aydemir, Muhittin Bodur, Rabia Tütüncü Toker, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
Cansu Özaksoy
18:00 - 18:09 PB21 - Hipotonik İnfant ve Neonatal Konvülsiyonun Nadir Nedenlerinden: Zellweger Sendromu
Ece Ayyıldız Tosun, Kevser Üstün Elmas, Funda Aydemir, Aydan Mesut, Muhittin Bodur, Salih Çağrı Çakır, Şahin Erdöl, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
Ece Ayyıldız Tosun
18:09 - 18:18 PB22 - Kayıp İkiz Sendromu: Olgu Sunumu
Ömür Öykü Şen, Kevser Üstün Elmas, Funda Aydemir, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Selçuk Yılmazer, Nilgün Köksal
Ömür Öykü Şen
18:18 - 18:27 PB23 - Konjenital Nefrotik Sendrom: Olgu Sunumu
Hikmet Doğa, Kevser Üstün Elmas, Funda Aydemir, Salih Çağrı Çakır, Osman Dönmez, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
Hikmet Doğa
E-Poster Plazma 2
5 Mart 2024, 17.15 - 18.30
Oturum Başkanları: Esen Demir, Yasemin Gökdemir
17:15 - 17:24 PB62 - Omalizumab İle Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Akuajenik Ürtiker Olgusu
Gözde Özkan, Yağmur Hazal Şadırvan Oğuzkaya, Şükrü Çekiç, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
Gözde Özkan
17:33 - 17:42 PB90 - Tip 3 Herediter Anjioödem Tanılı Ailenin Faktör 12 Geninde C1681-7G>A Varyantının Fonksiyonel Çalışması
Merve Demirbağ Karaali, Sımpel Pantır Retzep, Elif Uz Yıldırım, Yasin Karalı, Zuhal Karalı, Şükrü Çekiç
Merve Demirbağ Karaali
17:42 - 17:51 PB75 - Çocukta Mevalonat Kinaz Eksikliği : Olgu Sunumu
Maleyka Karimova, Hamida Abbasova
Maleyka Karimova
17:51 - 18:00 PB49 - Rett Sendromlu Çocuk: Olgu Sunumu
Maleyka Karimova, Hamida Abbasova
Maleyka Karimova
18:00 - 18:09 PB84 - Persistan Öksürük, Pnömomediastinum Nedeni ile İzlenen Bir Psikojenik Öksürük Olgu Sunumu
Merve Korkmaz, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
Merve Korkmaz
18:09 - 18:18 PB85 - Çocukluk Çağında İnterstisyel Akciğer Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Hermansky-Pudlak Sendromu Tip-2
Merve Korkmaz, Ezgi Demirdöğen , Yeşim Keskin , Yakup Canıtez, Nihat Sapan
Merve Korkmaz
18:18 - 18:27 PB24 - Konjenital Soliter Dev Hemanjiyomlu Kasabach Merritt Sendromu: Olgu Sunumu
Elif Durbin, Kevser Üstün Elmas, Funda Aydemir, Yunus Murat Akçabelen, Aytül Temuroğlu, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Betül Berrin Sevinir, Nilgün Köksal
Elif Durbin
E-Poster Plazma 3
5 Mart 2024, 17.15 - 18.30
Oturum Başkanları: Nuray Aktay Ayaz, Ömer Faruk Beşer
17:15 - 17:24 PB60 - Kolanjit Tablosuyla Başvuran Kist Hidatik Olgusu
Zeynep Muştucu, Ebru Tayfun Şentürk, İsmail Erokutan, Nergis Karayel, Taner Özgür, Tanju Başarır Özkan
Ebru Tayfun Şentürk
17:24 - 17:33 PB50 - Çok Erken Başlangıçlı Otoimmün Hepatit Vakası: Olgu Sunumu
İlkcan Ergün, Taner Özgür, Enes Turan, İsmail Erokutan, Ebru Tayfun Şentürk, Nergis Karayel, Zeynep Muştucu, Nesrin Uğraş, Tanju Münevver Özkan
İlkcan Ergün
17:33 - 17:42 PB43 - Karaciğer Hastalığı Olan ve Biopsi Yapılmış Çocuklarda Biopsi Sonuçlarının İki Boyutlu SWE Elastografi Değerleriyle Retrospektif Olarak Karşılaştırılması
İsmail Erokutan, Feyza Kabar, Taner Özgür, Enes Turan, Ebru Tayfun Şentürk, Nergis Karayel, Zeynep Muştucu, Tanju Özkan
İsmail Erokutan
17:51 - 18:00 PB70 - WDR11 Gen Mutasyonu Saptanan Hipogonadotropik Hipogonadizmli Olgu
Sibel Baykut, Hatice Nursoy, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Faruk Tarım
Sibel Baykut
18:09 - 18:18 PB86 - Nadir Bir Hipertiroidi Olgusu
Ayşenur Metin, Yasemin Denkboy Öngen
Ayşenur Metin
18:18 - 18:27 PB38 - Hiperinsülinemik Hipoglisemi ve Konjenital Sifiliz Birlikteliği
Mehmet Akyar, İpek Güney Varal, Gaffari Tunç, Ayşe Ören, Yasemin Denkboy Öngen, Eren Çağan
Ayşe Ören
E-Poster Plazma 4
5 Mart 2024, 17.15 - 18.30
Oturum Başkanları: Murat Tutanç, Neslihan Zengin
17:15 - 17:24 PB16 - Ensefalit, Febril Nöbet Olgu Sunumu
Ayşe Vatansever İlçin, Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur
Ayşe Vatansever İlçin
17:24 - 17:33 PB76 - Benign Viral Miyozit
Gülsüm Mammadli, Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur
Gülsüm Mammadli
17:33 - 17:42 PB69 - Çocukluk Çağında Nadir Bir İnme Nedeni: Vaskülit
Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur, Elif Durbin, Serkan Toker, Zeynep Sağlam, Dilek Sağlam, Melike Sezgin Evim, Sara Şebnem Kılıç
Elif Durbin
17:42 - 17:51 PB63 -Yeni Bir Mutasyon Saptanan Amısh Tip Nemalin Miyopati Olgusu
Sıla Birce Bilgiç Sağır, Didar Arslan, Çağlar Ödek
Sıla Birce Bilgiç Sağır
18:09 - 18:18 PB2 - Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prematüre Bir Bebekte İnkarserestrangüle İnguinal Herni
Şenay Kurtuluş, Hakan Aylanç
Şenay Kurtuluş
18:18 - 18:27 PB61 - Ergen Çocukta Boğmaca Seyrinde Tekrarlayan Nöbet
Mutlugül Can Dayı, Rabia Tütüncü Toker, Fatma Dilşad Aksoy, Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu
Mutlu Gül Can Dayı
E-Poster Plazma 5
5 Mart 2024, 17.15 - 18.30
Oturum Başkanları: Ayşe Erbay, Ayşegül Ünüvar
17:15 - 17:24 PB30 - Perioküler Hemanjiom Tanılı Olguların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Aytül Temuroğlu, Nil Sena Efil, Yunus Murat Akçabelen, Betül Berrin Sevinir
Aytül Temuroğlu
17:24 - 17:33 PB42 - Travma Sonrası Tekrarlayıcı Septal Hematom ile Tanı Alan Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu
Aylin Demirtaş, Aytül Temuroğlu, Yunus Murat Akçabelen, Betül Berrin Sevinir
Aylin Demirtaş
17:33 - 17:42 PB46 - Bilateral Gonadoblastom ile Turner Sendromu Tanısı Alan Olgu
Ayşe Gül Işıkman Çelik, Aytül Temuroğlu, Yunus Murat Akçabelen, Nizamettin Kılıç, Fatma Özatalay, Betül Berrin Sevinir
Ayşe Gül Işıkman Çelik
17:42 - 17:51 PB36 - Rizomelik Kısalık İle Prenatal Teşhiş Edilen Nadir Bir Olgu; Peters Plus Sendromu
Ayşe Ören, İpek Güney Varal, Gaffari Tunç, Kaan Pakay, Orhan Görükmez
Ayşe Ören
17:51 - 18:00 PB37 - Ventrikülomegali ve Korpus Kallozum Agenezisi Olan Bir Yenidoğanda NFIA Gen Delesyonu; BRMUTD Sendromu
Sema Arı, İpek Güney Varal, Gaffari Tunç, Ayşe Ören, Oğuzhan Bahadır, Kaan Pakay
Ayşe Ören
18:00 - 18:09 PB47 - Çocukluk Çağı Kanserlerinde Aile Öyküsü Önemi: CMMRD Sendromlu Olgu Sunumu
Çağla Soydemir, Aytül Temuroğlu, Betül Berrin Sevinir
Çağla Soydemir
18:09 - 18:18 PB14 - Geçici Tam AV Blok İle Seyreden Akut Fulminan Miyoperikardit: Olgu Sunumu
Hakan Küçüker, Abdüsselam Genç, Hasan Türkmen, Mehmet Taha Kökbıyık, Faruk Eren, Özlem Mehtap Bostan, Fahrettin Uysal
Hakan Küçüker
E-Poster Plazma 6
5 Mart 2024, 17.15 - 18.30
Oturum Başkanları: Esra Özek, Hikmet Tekin Nacaroğlu
17:15 - 17:24 PB10 - Yürüyememe Şikayetiyle Gelen Hastada Dallı Zincirli Aminoasit Eksikliği
Hilal Meteris, Sevil Dorum, Cengiz Havalı
Hilal Meteris
17:24 - 17:33 PB11 - Akciğer Tüberkülozu Sonrası Gelişen ve Splenik Abse İle Seyreden Abdominal Tüberküloz: Olgu Sunumu
Gizem Kaynarca, Fatma Dilşad Aksoy, Dilek Sağlam, Solmaz Çelebi, Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu
Gizem Kaynarca
17:33 - 17:42 PB74 - Diyabetik Ketoasidoz İlişkili Akciğer Mukormikozu ; Bir Olgu Sunumu
Tuğba Tezel İnce, Fatma Dilşad Aksoy, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu
Tuğba Tezel İnce
17:42 - 17:51 PB79 - Pediatride Streptococcus Gordonii Akciğer Ve Beyin Apsesi: Nadir Olgu Raporu
Ülkü Benan Sevim, İbrahim Etem Pişkin
Ülkü Benan Sevim
17:51 - 18:00 PB25 - Neonatal Graves: Olgu Sunumu
Muhammed Selim Karadağ, Kevser Üstün Elmas, Funda Aydemir, Münevver Uluba, Salih Çağrı Çakır, Erdal Eren, Ömer Tarım, Hilal Özkan, Nilgün Köksal
Muhammed Selim Karadağ
18:00 - 18:09 PB80 - Bir Fiziksel İstismar Türü Olarak “Sarsılmış Bebek Sendromu”; 2 Olgu Sunumu
Zeynep Gizem Ergün Özdel, Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur, Didar Arslan, Çağlar Ödek
Zeynep Gizem Ergün Özdel