Poster Bildiri Programı

BİLİMSEL PROGRAM İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

09 Mart 2020, Pazartesi - Saat: 18:00 – 19:00
PLAZMA-1

Oturum Başkanları:
Cevdet Özdemir, Günnur Deniz

1. Olgu Sunumu: Konjenital İktiyozis
Nurcan Ay, Hakan Aylanç, Selda Işık Ermutlu

2. Boru Çiçeğine Bağlı Tek Taraflı Midriasis: Olgu Sunumu
Ebru Yarci, Ali Karataş

3. Yenidoğan Döneminde Solunum Sıkıntısı İle Gelen Subglottik Stenoz Olgusu
Yakup Canıtez, Nil Sena Efil, Şükrü Çekiç, Fatih Çiçek, Yasin Karalı, Hakan Coşkun, Nihat Sapan

4. İnatçı Stridor
Yakup Canıtez, Sabiha Işık, Şükrü Çekiç, Yasin Karalı , Nihat Sapan , Fatih Çiçek

5. Sık Tekrarlayan Hışıltı İle Gelen Bir Kardiyak Anomali Olgusu
Yakup Canıtez, Tansu Öndeş, Şükrü Çekiç, Özlem Mehtap Bostan, Tuğberk Akça, Işık Şenkaya Sığnak, Nihat Sapan

6. Primer İmmünyetmezliklerde Radyasyon Duyarlılığının Araştırılması
Şükrü Çekiç, Huzeyfe Hüriyet, Melika Hortoğlu, Candan Demiröz, Tolga Çavaş, Sara Şebnem Kılıç

7. Kronik Ürtikerli Çocuklarda Prognoza Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
Şükrü Çekiç, Yakup Canıtez, Yasin Karalı, Nihat Sapan

8. Besin Alerjisi Olan Çocukların Annelerinin Duygudurumlarının Değerlendirilmesi
Şükrü Çekiç, Umutcan Filiz, Yakup Canıtez , Selçuk Kırlı, Nihat Sapan

PLAZMA-2

Oturum Başkanları:
Zeynep Tamay, Funda Çetin

9. Nadir Bir Ağır İlaç Reaksiyonu, Toksik Epidermal Nekroliz; Olgu Sunumu
Şükrü Çekiç, Nurten Kahraman Akyel, Fatih Çiçek, Serkan Yazıcı, Yakup Canıtez, Nihat Sapan

10. Akut Karaciğer Yetmezliği İle Başvuran Çölyak Hastalığı ve Otoimmun Hepatit Birlikteliği
K.Nil Kaptan, Taner Özgür, Enes Turan, Tanju B. Özkan

11. Kliniğimizdeki Ülseratif Kolit Hastalarının İzlem Sonuçları
Enes Turan, Taner Özgür, K. Nil Kaptan, Tanju B. Özkan

12. Siklik Kusma Sendromlu Bir Olgu
Tanju Meteris, K. Nil kaptan, Enes Turan, Taner Özgür, Tanju B. Özkan

13. Nadir Bir Protein Kaybettiren Enteropati Nedeni: H. Pylori Gastriti
Nilüfer Ülkü Şahin

14. Olgu Sunumu: Hiperimmunglobulin D Sendromu
Huriye ÇETİN, Hakan AYLANÇ

15. Pediatri Pratiğinde Nadir Bir Olgu; Pakimenenjit
Elif Yavaş, Tansu Öndeş, Fatih Çiçek, Sara Şebnem Kılıç Gültekin

16. TACI Mutasyonu Olan Hastaların Değerlendirilmesi
Şükrü Çekiç, Fatih Çiçek, Yasin Karalı, Esra Elmas, Orhan Görükmez, Şehime Gülsün Temel, Sara Şebnem Kılıç Gültekin

PLAZMA-3

Oturum Başkanları:
Ruhan Düşünsel, Elif Aydıner Karakoç

17. Nötropeninin Eşlik Ettiği MDA5 Eksikliği: Olgu Sunumu
Sinem İrez, Fatih Çiçek, Şükrü Çekiç, Sara Şebnem Kılıç Gültekin

18. Rinoserebral Mukormikoz: Bir Olgu Sunumu
Olena Erkun, Mehmet Fatih Orhan, Öner Özdemir

19. Akrofasial Dizostoz Olgusu
Olena Erkun, İbrahim Caner

20. Yenidoğan Sarılığı İle Yatırılan Hastada Saptanan Herediter Sferositoz; Bir Olgu Sunumu
Meltem Karabay, Olena Erkun, Mehmet Fatih Orhan, İbrahim Caner

21. Asemptomatik Sağ Bochdalek Hernisi Eşlik Eden Down Sendromlu Olgu
Olena Erkun, İbrahim Caner, Aybars Özkan, Ayşegül Pala, Tetyana Syrotenko, Öner Özdemir

22. Skleroderma Tanılı Olguların Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
Şükrü Çekiç, Fatih Çiçek, Lale Ovçiyeva, Tansu Öndeş, Sara Şebnem Kılıç Gültekin

23. FMF Diffuz Tromboz Birlikteliği
Alperen Salihoğlu, K.Betül Akkoyunlu, İrem Çetinkaya, Melike Sezgin Evim, Merve Deniz Başkaya, Nilay Tığrak, Osman Dönmez, M.Sait Okan

24. Akut Glomerülonefrit Ve Influenza A:H1N1
Eda Odakır, İsmail Dursun, Aynur Gencer Balarban

PLAZMA-4

Oturum Başkanları:
Eren Özek, Mustafa Arga

25. Vacterl Sendromu Ağır Bileşenleriyle Birlikte Kronik Diyalize Devam Edilebilen Bir Olgu Sunumu
Pınar Gönülsüz, Ferah Sönmez, Dilek Yılmaz,

26. Yenidoğan Döneminde Kardiyak Kökenli Olmayan Konjestif Kalp Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Galen Ven Anevrizması
Fatma Kocael, İrfan Öz, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Bahattin Hakyemez, Mehmet Sait Okan, Özlem Mehtap Bostan, Tuğberk Akça

27. Yenidoğan Döneminde Nonketotik Hiperglisinemi
Fatma Kocael, Gülden Bulut, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Hilal Özkan, Şahin Erdöl, Hüseyin Bilgin, Nilgün Köksal

28. Yenidoğanda Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni: Piriform Apertura Stenozu
Salih Çağrı Çakır, Emre Gürbüz, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Arif Nuri Gürpınar, Fatma Kocael

29. Yenidoğan Döneminde Tüberoskleroz Tanısı Konulan Olgu
Fatma Kocael, Berna Özcan, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Mehmet Sait Okan, Özlem Mehtap Bostan, Tuğberk Akça

30. Tanatoforik Displazi Olgu Sunumu
Salih Çağrı Çakır, Fatma Kocael, Funda Aydemir, Süleyman İmamoğlu, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Yasemin Denkboy Öngen, Ömer Tarım, Zeynep Yazıcı

31. Yenidoğanda Gingival Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
Salih Çağrı Çakır, Betül Altay, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Berrin Betül Sevinir, Nizamettin Kılıç, Fatma Kocael

PLAZMA-5

Oturum Başkanları:
Esin Koç, Nilgün Kurucu

32. Yenidoğanın Nadir İntrakranial Tümörü: PNET
Salih Çağrı Çakır, Gülce Yörük, Fatma Kocael, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Betül Berrin Sevinir, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu

33. Antrasiklin Dışı Kemoterapi Alan Hastada Tekrarlayan Bradikardi
Fatma Seden Gizlenci, Gökalp Rüstem Aksoy, Aytül İlbay Temuroğlu, Tuğberk Akça, Betül Sevinir

34. Yardımcı Üreme Teknikleri Ve Çocukluk Çağı Kanserleri
Gökalp Rüstem Aksoy, Mehtap Ertekin, Aytül Temuroğlu, Sabiha Işık, Betül Sevinir

35. Mediastinal Kitle İle Gelen Adolesanda Germ Hücreli Tümör Tanısı
Sıla Birce Bilgiç, Gökalp Rüstem Aksoy, Aytül Temuroğlu, Ulviye Yalçınkaya, Betül Berrin Sevinir

36. Pre B All Tanısı İle Takipli Bir Hastada Gelişen Legionella Pnömonisi Sonrası Ecmo Tedavisi Başarısı: Olgu Sunumu
Aytül Temuroğlu, Gülcan Yavuz, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş

37. SSRİ İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Hipofibrinojenemi: Olgu Sunumu
Emre Karaağaç, Tuğba Arkın, Süleyman İmamoğlu, Melike Sezgin Evim

38. Trombositopeni İle Tanı Alan Nadir Bir Olgu Sunumu: Kabuki Sendromu
Aytül Temuroğlu, Özge Kudu, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş

39. Aplastik Anemi Tablosu İle Tanı Alan Nadir Bir Olgu Sunumu: Mecom Sendromu
Bergen Yavuz, Aytül Temuroğlu , Melike Sezgin Evim, Adale Meral Güneş

PLAZMA-6

Oturum Başkanları:
Birsen Uçar, Hüseyin Gülen

40. Kemik İliği Transplantasyonu Yapılmış Akut Myeleblastik Lösemi İle İzlenen Hastada Gelişen Fournier Gangreni
Gizem Ezgi Şen, Serkan Toker, Mehtap Ertekin, Aytül Temuroğlu, Gökalp Rüstem Aksoy, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş

41. İntrauterin Tromboza Sekonder Ekstremitde Konjenital Nekroz: Olgu Sunumu
Salih Çağrı Çakır, Gülce Yörük, Fatma Kocael, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş

42. Senkop Nedeni Olarak Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi
Enes İn, Abdüsselam Genç, Tuğberk Akça, Özlem Mehtap Bostan, Ergün Çil

43. Senkop İle Başvuran Bir Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi Olgusu
Nebahat Zeynep Özaslan, Ömer Varol, Abdüsselam Genç, Tuğberk Akça, Özlem Mehtap Bostan, Ergün Çil

44. İnfluenza B Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Miyokardit Olgusu
Çisel Sezer, Abdüsselam Genç, Tuğberk Akça, Özlem Mehtap Bostan, Ergün Çil

45. İntrauterin Dönemde Disritmi Bulgusu Veren Konjenital Uzun QT Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Emre Karaağaç, Abdüsselam Genç, Tuğberk Akça, Özlem Mehtap Bostan, Ergün Çil

46. Çocukluk Çağında Masif Perikardiyal Efüzyon: 3 Olgu Sunumu
Tuğba Soyyiğit, Abdüsselam Genç, Tuğberk Akça, Özlem Mehtap Bostan, Ergün Çil

47. Kolestaz İle Belirti Veren Bir ACTH Direnç Sendromlu Olgu
Durmuş Doğan, Sema Arayıcı, Çisem Dilbaz Akyüz, Tülay Güran

10 Mart 2020, Salı - Saat: 18:00 – 19:00
PLAZMA-1

Oturum Başkanları:
Ömer Faruk Beşer, Emre Taşcılar

48. Tekrarlayan Böbrek Taşı İle Takipli Olguda Hiperkalsemi Ve Paratiroid Adenomu
Tuğba Altunkaynak, Yasemin Denkboy, Erdal Eren, Özgecan Demirbaş, Ömer Tarım, Halil Sağlam, Arif Gürpınar

49. Paratiroidektomi Yapılan İnfantil Dirençli Hiperkalsemi: Casr Gen Mutasyonu
Tuğba Altunkaynak, Özlem Kara, Yasemin Denkboy, Erdal Eren, Ömer Tarım, Halil Sağlam, İrfan Kırıştıoğlu

50. Hiperinsulinemik Hipoglisemi Olgusunun Pankreatektomi Sonrası İzlemi
Yasemin Denkboy Öngen, Erdal Eren, Özgecan Demirbaş, Fatih Çelik, Ali Topak, İrfan Kırıştıoğlu, Halil Sağlam, Ömer Tarım

51. Boy Kısalığı İle Başvuran Hipofofatemik Rikets Tanısı Alan Bir Olgu
Özgecan Demirbaş, Erdal Eren, Yasemin Denkboy Öngen, Halil Sağlam, Ömer Tarım

52. 46,XY CGB Nadir Nedeni: WWOX Gen Mutasyonu
Gülşah Taş, Yasemin Denkboy Öngen , Erdal Eren , Ali Topak , Özgecan Demirbaş , Ömer Tarım , Halil Sağlam

53. Neonatal Diyabette Sensör Destekli Pompa Deneyimimiz
Mehmet Fatih Sarıgedik, Özgecan Demirbaş, Yasemin Denkboy Öngen, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Tarım

54. MODY Tanı Ve Tedavisindeki İncelikler
Meltem Buhur Pirimoğlu, K. Cansu Şahin, Özgecan Demirbaş, Yasemin Denkboy Öngen, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Tarım

PLAZMA-2

Oturum Başkanları:
Zehra Aycan, Coşkun Yarar

55. Mitokondrial Hastalık İle Benzer Bulguları Olan Bir Aminoasidopati: 3-Hidroksibutiril-CoA Hidrolaz Eksikliği
Tuğba Akbey Koçak, Şahin Erdöl, Halil Sağlam

56. Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı İki Kardeş- Tedavinin Erken Başlanması Etkili Mi?
Tuğba Akbey Koçak, Şahin Erdöl, Halil Sağlam

57. Sol Kalçada Dejeneratif Artropati İle Başvuran Alkaptonüri Olgusu
Hüseyin Bilgin, Şahin Erdöl, Halil Sağlam

58. Biotin Kullanımı Ve Kan Fenilalanin Düzeyi Ölçümü: Olgu Sunumu
Hüseyin Bilgin, Şahin Erdöl, Halil Sağlam

59. Zellweger Spektrum Bozukluğu: Olgu Sunumu
Deniz Özge Özengi, Tuğba Akbey Koçak, Hüseyin Bilgin, Şahin Erdöl

60. Tedaviye Dirençli Pnömoni Parapnömonik Apse Mi Yabancı Cisim mi ? : Olgu Sunumu
Korhan Yavuz, Tolga Kasap, Hakan Aylanç

61. Tüberküloz Menenjit Olgu Sunumu
Olena Erkun, Ayşegül Pala, Şükrü Karakullukçuoğlu, Öner Özdemir

PLAZMA-3

Oturum Başkanları:
Deniz Doğru, Kürşat Bora Çarman

62. Atipik Prezentasyon İle Başvuran Tüberküloz Menenjit Olgusu
Merve Deniz Başkaya, Cansu Turan, Edanur Yeşil, Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

63. Malignite Ayırıcı Tanısında Tüberküloz Lenfadenit Olgu Sunumu
Tuğba Altunkaynak, Cansu Turan, Edanur Yeşil, Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Betül Berin Sevinir, Mustafa Hacımustafaoğlu

64. Primer Cilt Tüberkülozlu Bir Olgu Sunumu
Esra Elmas, Beyhan Bülbül, Cansu Turan, Edanur Yeşil, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

65. Nadir Bir Aşı Komplikasyonu Bcgtis, Olgu Sunumu
Gülsün Özlem Ay Sert, Edanur Yeşil, Cansu Kara, Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

66. Tekrarlayan Tonsillit İle Başvuran Bir HIV Olgusu
Meltem Turan, Meltem Eryılmaz, Edanur Yeşil, Solmaz Çelebi, Cansu Turan, Beyhan Bülbül, Mustafa Hacımustafaoğlu

67. Unutmadım Aklımda: Tularemi
Eda Gül Özcan, Taylan Çelik

68. İmmünsuprese Hastada İshal Etkeni Olarak Cryptosporidium
Aytül Temuroğlu, Sinem İrez, Melike Sezgin Evim, Edanur Yeşil, Adalet Meral Güneş, Mustafa Hacımustafaoğlu, Solmaz Çelebi

PLAZMA-4

Oturum Başkanları:
Ayper Somer, Figen Gülen

69. İnfluenza'lı Hastaların Tür Yaş Ve Aylara Göre Değerlendirilmesi
Gülce Akgün, Canan Kandan, Yahya Bahadır

70. Pnömoniden Raşitizme Bir Yolculuk
Sena Berra Tatar, Esra Aykutlu, Benhur Ş. Çetin

71. Serotip Y'ye Bağlı Fatal Meningokoksemi: Olgu Sunumu
Emre Gürbüz, Ceren Baylan, Edanur Yeşil, Cansu Turan, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

72. İki Kardeşte Tekrarlayan Scabies: Olgu Sunumu
Gülşah Taş, Beyhan Bülbül, Edanur Yeşil, Solmaz Çelebi, Cansu Turan, Mustafa Hacımustafaoğlu

73. Atipik Tüberküloz Prezentasyonu: Göz Kapağı Tüberkülozu Olgu Sunumu
Şükran Çetiner, Cansu Turan, Edanur Yeşil, Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu

74. İki Yaşında Olguda Meningokoksemi Ve Artrit: Olgu Sunumu
Şükran Çetiner, Cansu Turan, Edanur Yeşil, Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu

75. Hiç Aşılanmamış Bebekte Komplike Mastoidit: Olgu Sunumu
Şükran Çetiner, Cansu Turan, Edanur Yeşil, Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu

PLAZMA-5

Oturum Başkanları:
Harika Alpay, Zehra Aycan

76. Parapnömonik Efüzyon İle Karışan Masif Hemotoraks: Olgu Sunumu
Elif Yavaş, Edanur Yeşil, Solmaz Çelebi, Cansu Turan, Beyhan Bülbül, Mustafa Hacımustafaoğlu

77. Uzamış Öksürükte Atlanmaması Gereken Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu
Büşra Özcan, Edanur Yeşil, Cansu Turan, Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

78. Dokuz Yaş, Aşıları Tam Bir Çocukta Akut Pürülan Menenjit: Olgu Sunumu
Gülsüm Mammadlı, Edanur Yeşil, Solmaz Çelebi, Cansu Turan, Beyhan Bülbül

79. Tipik Primer EBV Enfeksiyonu Döküntüsü İle Başvuran Enfeksiyöz Mononükleoz Olgusu
Numan Alperen Katmer, Tugba Altunkaynak, Edanur Yeşil, Cansu Turan, Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu

80. Hipotonik İnfantta Görülebilen Nadir Bir Sendrom: Prader-Willi
Mesut Savaş, Hakan Özmen, Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur, Mehmet Sait Okan

81. Makrosefalinin Nadir Nedeni: Canavan Hastalığı
Serkan Toker, Hakan Özmen, Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur, Mehmet Sait Okan

82. Kedi Miyavlama Sendromu
Gunel Abdulaliyeva, Hakan Özmen, Lamiya Aliyeva, Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur, Mehmet Sait Okan

PLAZMA-6

Oturum Başkanları:
Sema Aydoğdu, Benhur Şirvan Çetin

83. Kaudal Regresyon Sendromu
Begüm Özgürbüz, Hakan Özmen, Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur, Mehmet Sait Okan

84. Miller-Dieker
Ayşe Öztürk, Muhittin Bodur, Rabia Tütüncü, Hakan Özmen

85. Baş Çevresinde Artış Şikayeti İle Gelen Hastada: West Sendromu
Enes İn, Gizem Ezgi Erbay, Rabia Tütüncü Toker, Muhittin Bodur, Mehmet Sait Okan

86. Limb-Girdle Musküler Distrofi 2E: Bir Çocuk Olgu Sunumu
Abdullah Hakan Özmen, Muhittin Bodur, Rabia Tütüncü Toker, Mehmet Sait Okan

87. Akut Dissemine Ensefalomiyelit Etiyolojisinde Rhinovirüs: Olgu Sunumu
Huriye Çetin, Turgay Çokyaman

88. Pediatrik Onkoloji Hastalarında Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi
Muzaffer Coşkun, Betül Berrin Sevinir

89. Akut Karaciğer Yetmezliği İle Başvuran Nadir Bir Vaka
Kasım Bozgeyik, Özgecan Demirbaş, Erdal Eren, Nil Kader Kaptan, Taner Özgür, Tanju Başarır Özkan, Halil Sağlam, Ömer Faruk Tarım

BİLİMSEL PROGRAM İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

16. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi © 2020