Bilimsel Program


10 Mart 2019 - Pazar
Saatler A SALONU B SALONU
17.30 - 18.00

Açılış Töreni

 
18.00 - 18.30

Konferans
Oturum Başkanları : NİHAT SAPAN, TANJU ÖZKAN
Gıdalardaki Risk Faktörleri SERTAÇ ÖZER

 
18.30 - 19.30

PANEL : AEROBİYOLOJİ ve HAVA KİRLİLİĞİ
Oturum Başkanları: HALUK ÇOKUĞRAŞ, HULUSİ MALYER

Atmosferdeki Allerjenler ve Çapraz Reaksiyonlar
SEVCAN ÇELENK

İklim Değişiklikleri ve Küresel Isınmanın Sivrisinek ve Böcek Allerjilerine Etkisi NİHAT SAPAN

 
19.30 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
11 Mart 2019 - Pazartesi
Saatler A SALONU B SALONU
07.30 – 08.00

Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları : NİHAT SAPAN, ERDAL EREN

Santral Puberte Prekokslu Olguların Tanı Anında Ve Tedavi Süresince Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Özlem Kara

Çocuk Endokrinoloji Kliniğinde Di George Sendromu İle Takip Edilen 11 Vakalık Seri
Yasemin Denkboy Öngen

Çocuk Uzmanlarının Hışıltılı Çocuklarda Nebülizer Tedavi İle Birlikte Antibiyotik Reçeteleme Durumları
Sait Karaman

Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları : MUSTAFA HACIMUSTAFAOĞLU, SOLMAZ ÇELEBİ

Efüzyonlu Otitis Medialı Çocuklarda Saf Ses Odyometri Değerleri
Muharrem Bostancı

Çocuk Apandisitlerin Etyolojisinde Parazitlerin Rolü
Veli Avcı

Akut Bronşiolitli Süt Çocuklarında Akciğer Fonksiyonlarındaki Etkilenmenin Tidal Nefes Analizi İle Değerlendirilmesi
Ayşer Can
08.00 – 09.00

PROF.DR. YILDIZ CAMCIOĞLU OTURUMU
PANEL : İMMÜNOLOJİ
Oturum Başkanları: GÜNNUR DENİZ, ŞEBNEM KILIÇ

İmmün Yetmezlikli Çocuklarda Rutin Aşılama
YILDIZ CAMCIOĞLU

İmmün Yetmezlikte Tanıya Ulaşmada Pratik Yöntemler GÜZİDE AKSU

TÜRK PEDİATRİ KURUMU ÇOCUK ACİL OTURUMU
Oturum Başkanları: ESRA ŞEVKETOĞLU,
DİNÇER YILDIZDAŞ


Zehirlenmelere Genel Yaklaşım AGOP ÇITAK

Konküzyon, Kafa Travması Olgularına Yaklaşım
MURAT DUMAN
09.00 – 10.00 PANEL : ALLERJİ
Oturum Başkanları: NİHAT SAPAN, DERYA UFUK ALTINTAŞ

Giderek Daha Sık Karşılaşılan Problem Anafilaksi
CEVDET ÖZDEMİR

Akut Astım Atağını Nasıl Tedavi Edelim ZEYNEP TAMAY
TÜRK PEDİATRİ KURUMU ÇOCUK YOĞUN BAKIM OTURUMU
Oturum Başkanları: MURAT DUMAN, AGOP ÇITAK

Septik Şok Tedavisinde Yenilikler DİNÇER YILDIZDAŞ

Komadaki Hastaya Yaklaşım ESRA ŞEVKETOĞLU
10.00 – 10.30 KAHVE ARASI
10.30 – 11.30 PANEL : GASTROENTEROLOJİ
Oturum Başkanları: FÜGEN ÇULLU ÇOKUĞRAŞ,
TANJU ÖZKAN


Besin Allerjisi, GİS Tutulumu FÜGEN ÇULLU ÇOKUĞRAŞ

Eozinofilik Gastroenterit ÖMER FARUK BEŞER
PANEL : NEFROLOJİ
Oturum Başkanları: AYŞE ÖNER, SALİM ÇALIŞKAN

Olgularla Nefrotik Sendrom ve Güncel Tedavi
İPEK KAPLAN BULUT

Böbrek Taşında Güncel Yaklaşım ve Tedavide Yenilikler
NURDAN YILDIZ
11.30 – 12.30
UYDU SEMPOZYUM : ABDİ İBRAHİM
Oturum Başkanları: NİHAT SAPAN,
MUSTAFA HACIMUSTAFAOĞLU


Öksürüğe Güvenli Yaklaşım ATEŞ KARA
 
12.30 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 – 14.30 PANEL : GASTROENTEROLOJİ
Pediatri Pratiğinde Profilaksi ve Tedavide Pre-Pro-Postbiotikler
Oturum Başkanları: RAŞİT VURAL YAĞCI,
TANJU ÖZKAN


Profilaksi ve Klinik Pratikte Prebiyotikler
SERTAÇ ASLANOĞLU

Profilaksi ve Klinik Pratikte Probiotik ve Postbiotikler FUNDA ÇETİN
PANEL : GENEL PEDİATRİ, ADÖLESAN
Oturum Başkanları: ÖMER TARIM, YAKUP CANITEZ

Anneler Bize Ne Sorar? EMİN ÜNÜVAR

Adölesanda Yeme Problemleri (Anoreksiadan Obeziteye) MÜJGAN ALİKAŞİFOĞLU
14.30 – 15.30 KONFERANS : ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: BETÜL SEVİNİR, METİN DEMİRKAYA

Kemik ve İskelet Yakınmaları ile Gelen Onkolojik Olgular
EMEL ÜNAL
PANEL : GÖĞÜS
Oturum Başkanları: UĞUR ÖZÇELİK, HALUK ÇOKUĞRAŞ

Tekrarlayan Krup, Astım, Allerji İlişkisi AYŞE AYZIT ATABEK

Çocuklarda Yutma Bozuklukları NUMAN DEMİR
15.30 – 16.00 KAHVE ARASI
16.00 – 17.00 PANEL : ENDOKRİN
Endokrin Hastalıklara Genetik Yaklaşım
Oturum Başkanları: ÖMER TARIM, AYHAN ABACI

Genetikte Temel Kavramlar ve Tanı SAMİM ÖZEN

Neonatal Diyabet MEHMET ÖZBEK
PANEL : ENFEKSİYON
Çocukluk Çağı Pnömonileri, Rehberler Işığında
Oturum Başkanları: İBRAHİM ILDIRIM,
MUSTAFA HACIMUSTAFAOĞLU


Klinik ve Tanı EDA KEPENEKLİ KADAYIFÇI

Tedavi NEVİN HATİPOĞLU
17.00 – 17.30 KONFERANS : ENDOKRİN
Oturum Başkanları: ÖMER TARIM, HALİL SAĞLAM

Puberte Sorunları AYHAN ABACI
KONFERANS : GASTROENTEROLOJİ
Oturum Başkanları: TURGUT ÖZEKE, ERHUN KASIRGA

Tamamlayıcı Beslenme ve Oyun Çocuğu Beslenmesine Geçiş RAŞİT VURAL YAĞCI
17.30 – 18.00 KONFERANS : ENDOKRİN
Oturum Başkanları: ÖMER TARIM, ERDAL EREN

D Vitamini Eksikliği; Ne Kadar Sorun, Nasıl Karar Vermeli?
ŞÜKRÜ HATUN

Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları : ADALET MERAL GÜNEŞ, TANJU ÖZKAN

Subgrup Uyuşmazlığına Bağlı Yenidoğan Hemolitik Hastalığı: Tek Merkez Sonuçları
Neslihan Karakurt

Trakya Üniversitesi Deneyiminde TR ALL-2000 Protokolü İle Tedavi Edilen All Vakalarının Başvuru Bulgularının Sağkalım Üzerine Etkisi
Taylan Çelik

Rektal Kanama Nedeniyle Kolonoskopi Yaptığımız Hastaların Değerlendirilmesi
Derya Altay

Çölyak Hastalığında Nazal Mukosiliyer Klirens Zamanının Değerlendirilmesi
Atakan Comba

Korozif Madde İçme Nedeniyle Getirilen Çocuklarda Endoskopik İşlem Bulguları Ve Özofagus Striktürü Gelişme Riskine Etki Eden Faktörler
Deniz Ekici

Faktör X Eksikliği; 18 Aylık Hasta Deneyimimiz
Gülen Tüysüz

Obez Çocuklarda Karaciğer Yağlanması İle C-Peptit Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Fatma Demirtaş

Karaciğer Nakilli Çocuk Hastalarda Vasküler Tutulum
Sevgin Taner

Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Çinkonun Ferröz Sülfat Ve Ferrik Polihidromaltoz Tedavilerine Etkisi
Belgin Akcan Paksoy

18.00 – 18.45 Poster Tartışması
Poster Bildiri Programı için Tıklayıınız..
19.00 – 21.00 AKŞAM YEMEĞİ
12 Mart 2019 - Salı
Saatler A SALONU B SALONU
07.30 – 08.00 Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları: ÖZLEM BOSTAN, TANER ÖZGÜR

Yeni Kurulmuş Bir Herediter Aritmi Kliniğinin Erken Dönem Sonuçları
Mete Han Kızılkaya

Çocuklarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonunda Duodenal Bulgular
Gülin Erdemir Eren

Çocukluk Çağı Bağırsak Enfeksiyonlarında Fekal Kalprotektin Ve Fekal Laktoferrinin Yeri
Melek Erdem
Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları : OSMAN DÖNMEZ, YAKUP CANITEZ

Pediatri Asistanlarının Anafilaksi Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Şükrü Cekic

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşirelerinin Anafilaksi Ve Yönetimi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yasin Karalı

Nefrotik Sendromlu Hastalarımızda Steroid Cevabı İle 25(OH)D Vitamin Düzeyi İlişkisi
Cemil Kaya
08.00 – 09.00 PANEL : YENİDOĞAN
Yenidoğanın Nörolojik Sorunları
Oturum Başkanı: NİLGÜN KÖKSAL

Konvulziyonlu Yenidoğan Bebeğe Yaklaşım ŞULE YİĞİT

IVH’li Prematüre Bebeğe Yaklaşım NEVZAT ÇİZMECİ
PANEL : ALLERJİ
Oturum Başkanları: KADİR KOÇAK, ESEN DEMİR

Hışıltı Fenotipleri, Tanı ve Tedavideki Farklılıkla
DEMET CAN

Allerji ve Astım Gelişimini Önleyebilir miyiz?
KORAY HARMANCI
09.00 – 10.00 PANEL : YENİDOĞAN
Yenidoğan Sarılığında (İzoimmün Hemolitik) IVIG Verelim mi, Vermeyelim mi?
Oturum Başkanı: NEJAT NARLI

Verelim MERİH ÇETİNKAYA

Vermeyelim EMRE CANPOLAT
PANEL : KARDİYOLOJİ
Çocuk Kardiyolojinin Sık Karşılaşılan Problemleri
Oturum Başkanları: ERGÜN ÇİL, ÖZLEM BOSTAN

Çocuklarda Senkop SEMRA ATALAY

Yenidoğanlarda Siyanoza Yaklaşım ÖZLEM BOSTAN

Çocuklarda Ritim Problemleri FAHRETTİN UYSAL
10.00 – 10.30 KAHVE ARASI
10.30 – 11.30 PANEL : ENFEKSİYON

Oturum Başkanlarıı ve Konuşmacılar : ATEŞ KARA, HASAN TEZER

Ne Zaman Antibiyotik, Hangi Antibiyotik ?
PANEL : ALLERJİ
Oturum Başkanları: NİHAT SAPAN, ESEN DEMİR

Besin Allerjisinde (İnek Sütü) Takip ve Beslenme Önerileri
TUBA TUNCEL

Atopik Dermatitte Zor Olgular Artıyor mu? PINAR UYSAL
11.30 – 12.30
UYDU SEMPOZYUM : ABDİ İBRAHİM
Oturum Başkanları: NİHAT SAPAN, SOLMAZ ÇELEBİ

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Efsaneler, Gerçekler ve Çözümler AYPER SOMER
PANEL : YENİDOĞAN
Geçiçi Taşipnesi Olan Term Yenidoğan Bebeğe Antibiyotik Tedavisi Verelim mi, Vermeyelim mi?
Oturum Başkanı: ŞULE YİĞİT

Verelim DİDEM ALİEFENDİOĞLU

Vermeyelim HİLAL ÖZKAN
12.30 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 – 14.00


UYDU SEMPOZYUM : GSK
Oturum Başkanları: NURAN SALMAN

İnovasyon: BEXSERO ile MenB’ye karşı koruma
MUSTAFA HACIMUSTAFAOĞLU

KONFERANS : HEMATOLOJİ
Oturum Başkanları: ÜNSAL GÜNAY, BİROL BAYTAN

Olgularla Kanamalı Hastaya Yaklaşım
ALPHAN KÜPESİZ
14.00 – 14.30 KONFERANS : HEMATOLOJİ
Oturum Başkanları: ADALET MERAL GÜNEŞ, BETÜL BİNER

Olgularla Trombozlu Hastaya Yaklaşım
MELİKE SEZGİN EVİM
14.30 – 15.30 PANEL : NEFROLOJİ
Oturum Başkanları: ALPHAN CURA, OSMAN DÖNMEZ

İdrar Yolu Enfeksiyonları ve VÜR’de Güncel Yaklaşım
ALEV YILMAZ

Akut Böbrek Hasarında Yeni Tanımlamalar, Güncel Tedavi ve Yenilikler ÖNDER YAVAŞCAN
PANEL : ENFEKSİYON
Çocukluk Çağı Aşıları
Oturum Başkanları: İBRAHİM ILDIRIM, SOLMAZ ÇELEBİ

Ergenlik Dönemi Aşılaması İLKER DEVRİM

Aşılamada Sık Sorunlar DİLEK YILMAZ ÇİFTDOĞAN
15.30 – 16.00 KAHVE ARASI
16.00 – 17.00 PANEL : ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları: OSMAN DÖNMEZ, ŞEBNEM KILIÇ

Çocukluk Çağında Artritler (JİA, sistemik JİA)
ÖZGÜR KASAPÇOPUR

Behçet Hastalığı BETÜL SÖZERİ

Kawasaki Hastalığı NURAY AYAZ
PROF.DR. ÖZGEN ERALP OTURUMU
PANEL : NÖROLOJİ
Hipotonik Çocuğa Yaklaşım
Oturum Başkanları: NİMET KABAKUŞ, MEHMET OKAN

Santral Hipotoni ÖZLEM ÖZDEMİR

Periferik hipotoni ARZU EKİCİ
17.00 – 18.00 PANEL : METABOLİZMA
Kalıtsal Metabolik Hastalıklara Yaklaşım
Oturum Başkanları: HALİL SAĞLAM, ŞAHİN ERDÖL

Olgularla Hangi Hastalarda Kalıtsal Metabolik Hastalık Düşünmeliyiz? MÜBECCEL DEMİRKOL

Kalıtsal Metabolik Hastalık Acillerine Yaklaşım
GÜLDEN GÖKÇAY
Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları : NİLGÜN KÖKSAL, HİLAL ÖZKAN

Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: Prospektif Tek Merkezli Çalışma
Nuray Aktay Ayaz

ECMO Altında Renal Replasman Tedavi Deneyimlerimiz
Süleyman İmamoğlu

Kliniğimizdeki Crohn Hastalarının İzlem Sonuçları
Kadriye Nil Kaptan

Neonatal Sepsis’li Term Ve Pretermlerin Serum Hepsidin, IL-6 Ve CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması
Emine Esin Yalınbaş

İleri Derece Prematüre Bebeklerin Beslenmesinde Enteral Protein Suplementasyonu
Bayram Ali Dorum

Maternal Preeklampsi Ve Neonatal Morbiditeler
Salih Çağrı Çakır

Prematüre Bebeklerde Geç Başlangıçlı Sepsis Tanı Ve İzleminde Kan Gazı Parametrelerinin Önemi
İpek Güney Varal

Prematüre Bebeklerde Geç Başlangıçlı Sepsise Bağlı Mortaliteyi Öngörmede Hemogram Parametrelerinin Önemi
Pelin Doğan
18.00 – 18.45 Poster Tartışması
Poster Bildiri Programı için Tıklayınız..
Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları : ÖMER TARIM, MEHMET OKAN

Hipotonik Bebeklerin Metabolizma Hastalıkları Açısından Değerlendirmeleri
Sevil Dorum

Lizozomal Depo Hastalığı Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Tecrübesi
Şahin Erdöl

Çocukluk Çağı Primer Baş Ağrılarında D Vitamini Eksikliğinin Ve Obezitenin Önemi
Nimet Kabakuş

Otizm Ve Down Sendromlu Çocukların Bakım Verme Yüklerinin Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği İle Değerlendirilmesi
Fatih Battal

Nöronal Heterotopinin Epilepsi İle İlişkisi
Rabia Tütüncü Toker

Orbitada Kitle İle Tanı Alan Hastaların Özellikleri
Mehtap Ertekin
20.00 – 24.00 AKŞAM YEMEĞİ
13 Mart 2019 - Çarşamba
Saatler A SALONU B SALONU
08.30 – 09.00   KONFERANS
Oturum Başkanı: MUAZZEZ ALTAY

Sağlıklı Yaşamın Sırrı VOLKAN ÖZKAYA
09.00 – 09.30 KONFERANS : HEMATOLOJİ
Oturum Başkanı: ÜNSAL GÜNAY

Nütrisyonel Anemilerde Tedavi Algoritması, Demir ve B12 Vitamini Ne Zaman Başlanacak, Hangi Formu Hangi Dozda ve Ne Kadar Kullanılacak
BİROL BAYTAN
KONFERANS
Oturum Başkanı: FATMA DÜZGÜN

Hemşirelikte Ortak Dil Kullanımı ve Hemşirelik Terminolojileri
NURCAN ÖZYAZICIOĞLU
09.30 – 10.00 KONFERANS : GASTROENTEROLOJİ
Oturum Başkanı: TANJU ÖZKAN

Kolestazlı Bebeğe Yaklaşım TANER ÖZGÜR
KONFERANS
Oturum Başkanı: SEMRA SÜRENLER

Çocuk Hemşireliğinde Transkültürel Yaklaşım RABİA YÜCE
10.00 – 10.30 KAHVE ARASI
10.30 – 11.00 KONFERANS : ALLERJİ
Oturum Başkanları: NİHAT SAPAN , YAKUP CANITEZ

Kronik Ürtikerde Yeni Tedavi Yaklaşımları ŞÜKRÜ ÇEKİÇ
KAHVE ARASI
11.00 – 11.15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları: MEHMET OKAN, MUSTAFA KÖSECİK

Allerjik Astımlı Olgularda Akılcı İlaç Kullanımı
NİHAT SAPAN
YOĞUN BAKIM HEMŞİRE OTURUMLARI
Oturum Başkanı: MERVE GÜLTEKİN

Fallot Tetralejisi FATMA NOCA
11.15 – 11.30 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRE OTURUMU
Oturum Başkanı: YASEMİN BEREKET

Yenidoğan RDS
FUNDA SAİME BAŞOĞLU
11.30 – 11.45 KAPANIŞ KLİNİK HEMŞİRE OTURUMLARI
Oturum Başkanı: NESRİN VATANSEVER

Pnömoni MERVE ERTUĞRUL
11.45 – 12.00 ACİL HEMŞİRE OTURUMU
Oturum Başkanı: AYŞEGÜL AKSU SALAR

Suisid ÖZGE ÇAPAK

15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi © 2019